Attraksjoner

Nesvåghålo

Nesvåghålo

Nesvåghålo er en nyoppdaget perle av en jettegryte formet av rennende vann under en smeltende isbre. Dersom det er mye sjø og vått vær bør du ikke gå dit da det kan være farlig.

Ruggesteinen i Sokndal

Ruggesteinen

Nord-Europas største bevegelige steinblokk på 74 tonn. Du kan parkere ved badeplassen Linepollen og deretter gå innover til Ruggesteinen og de nedlagte Blåfjell Gruver.

Sogndalstrand

Sogndalstrand

Kulturhistorisk, fredet trehusbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet. Det eneste tettstedet i Norge hvor både bebyggelse og kulturlandskap er fredet. Trehusene er i dag brukt som hotell og er et av Rogalands mest besøkte reisemål.

Blåfjellgruver i Sokndal

Blåfjellgruvene

Blåfjellgruvene var i drift fra 1863-1876. Malmen fra gruven ble skipet ut i Rekefjord. Det ble bygget en jernbanetrasé fra Blåfjell til Rekefjord. Dette er i dag en fin gang- og sykkelsti. 

Helleren i Jøssingfjord

Helleren

Innerst i Jøssingfjord ligger to hus under Helleren, som er en gammel boplass. Husene er fra slutten av 1700-tallet/begynnelsen av 1800-tallet.

Sokndal kirke

Sokndal kirke

Sokndal kirke ble bygget i 1803 i Louis XVI-stil med harmonisk interiør og fine rosemalinger. Altertavle, prekestol og døpefont er fra 1600-1700-tallet.

Oddsfjellet i Sokndal

Oddsfjellet

Merket tursti opp til Oddsfjellet med graven til vikingen Orvar Odd. Her er det fantastisk utsikt over Nordsjøen.

Fredsvarden i Sokndal

Fredsvarden

Lokalisert på Myssa består av stein fra alle landets kommuner. Flott spasertur fra Fylkesvei 1 til varden med muligheter for en rundtur videre fra toppen.

Brufjell i Åna-Sira

Brufjell

184 moh. ligger Brufjell i Åna-Sira med en fantastisk utsikt over Listalandet og Sokndalskysten. Jettegrytene ligger på rekke og rad på et platå, ca. 20 meter over havflaten.

Rosslandsguden

Rosslandsguden

På Rosland finner du gudehode, steinalter og blotingskar fra eldre jernalder – ca. 2000 år gammelt. Sagnet forteller at alteret ble brukt til hesteofringer til guden Frøy.