Blåfjelldalen

Blåfjelldalen

Parkeringsplass ved badeplassen Linepollen på Indre Åmodt. Herfra er det en fin spasertur langs den gamle jernbanetrasèen videre til Ruggesteinen, nedlagte Blåfjell Gruver, Brambo og Guddalsvannet. Merket tursti til Speiderhytta Lio.

Nedlagte Blåfjell Gruver

Nedlagte Blåfjell Gruver

Cirka 4 kilometer fra parkeringsplassen til Linepollen ligger nedlagte Blåfjell Gruver.

Blåfjell Gruver ble drevet fra 1863 til 1876. I disse gruvene ble det utvunnet titanholdig jernmalm. Malmen ble skipet ut i Rekefjord, og gruvene ble drevet av et britisk gruveselskap. Først ble malmen fraktet med hest og kjerre, og senere gikk transporten med damplokomotiv. Fram til 1873 var det stor produksjon av malm i gruvene, men i 1874 ble produksjonen kraftig redusert. Driften fortsatte fram til 1876.

I dag er det en fin tursti, der det er mulighet å ferdes med barnevogn, sykkel eller til fots. Turstien stopper ved Guddalsvannet.

Ruggesteinen

Ruggesteinen

500 meter etter parkeringsplassen ved Linepollen finnes en stor, bevegelig steinblokk kalt Ruggesteien. Denne steinen veier 74 tonn, men likevel klarer de fleste bevege steinen. Den er Nord-Europas største bevegelige steinbklokk, og i 1923 ble Ruggesteinen den første geologiske fredningen i Norge.