Sogndalstrand

Sogndalstrand – Et gammelt ladested fra seilskutetiden

 

Sogndalstrand ligger 3 mil sør for Egersund og var opprinnelig et gammelt ladested fra seilskutetiden. I dette idylliske miljøet finner du Sogndalstrand Kulturhotell i nyrestaurert tredrakt fra 1700-1800-tallet. Her blir reisende tatt imot med varme og stor gjestfrihet.

Det eneste tettsted i Norge hvor både bebyggelse og kulturlandskap er fredet. Gammelt ladested og egen kommune frem til 1944, da det ble slått sammen med Sokndal kommune. Tidligere handelssenter for et større omland. Stedet har i dag kulturhotell, galleri, landhandel, fiskerimuseum og utendørs amfi med varierte konserter og skuespill gjennom hele året. Du finner også skulpturmolo, merket topptur, sanitæranlegg, moderne gjestekai – og ikke minst havrafting.

Sogndalstrand Kulturhotell

Sogndalstrand Kulturhotell

 

Sogndalstrand Kulturhotell består av 11 ulike hus. Det er liv igjen i Krambua, Kommunehuset, Folvikhuset, Skredderhuset, Sjøbua, Mydlandhuset og Løa. Et utradisjonelt hotell – åpent for restaurantgjester, overnatting, kurs- og konferanser, feiringer og festlige anledninger. Folvik Kafé serverer alt fra enklere retter til de flotteste selskaper. Det er pub i Fengselet som er åpen enkelte dager. Maritime lokaler for kurs og konferanse og landhandel med en rekke lokale produkter.

«Utover på 1700-tallet skjedde en sterk vekst i sjøfart, fiske og handel, og Sogndalstrand fikk status som ladested i 1798. Stedet hadde sin storhetstid utover på 1800-tallet, og i 1858 ble Sogndalstrand utskilt som egen kommune. Ladestedet hadde over 500 innbyggere i 1863.»